بازدید روحانی از چهارمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری رسانه

دولت

رئیس جمهور از چهارمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری رسانه دیدن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در حاشیه هفتمین همایش اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی که صبح امروز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد از چهارمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری رسانه بازدید کرد.

در این نمایشگاه دستاورد های داخلی، فناوری رسانه و چرخه کامل فعالیت یک شبکه رادیویی و یک شبکه تلویزیونی با تجهیزاتی که عموماً ساخت داخل است به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه مراحل مختلف ساخت استودیو، تجهیزات روز، پانل های ضد استودیو، استودیوهای مجازی، اتاق فرمان، پشت صحنه اتاق فرمان، اتاق خبر، ارتباطات مخابراتی بین استودیویی و تجهیزات ارتباطات زنده به نمایش گذاشته شدند.