توضیح قوه‌قضاییه پیرامون یك خبر

سیاست داخلی

برای تنویر افكار عمومی اعلام می‌دارد كه افراد اشاره شده در گزارش مزبور از قوه قضاییه منفك گردیده و در طول 10 سال گذشته هیچ گونه سمتی در دستگاه قضایی نداشته و ندارند.

قوه‌قضاییه نسبت به شائبات مطرح شده در پی اظهارات دادستان كل كشور در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته‌ توضیح داد.

به گزارش ایلنا،در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دادستان كل كشور و سخنگوی قوه قضاییه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد بزرگ بانكی  و اقتصادی و دانه درشت‌ها را ارایه داد.

در بخشی از این گزارش به تعقیب برخی از مقامات اسبق قوه قضاییه در سطح معاون اسبق قوه قضاییه و همچنین رئیس اسبق حفاظت و اطلاعات اشاره شد كه متأسفانه برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی با حذف كلمه اسبق در متن خبر موجبات شائبه در اذهان عمومی نسبت به مقامات فعلی قوه قضاییه را فراهم نموده‌اند.
لذا بدین وسیله برای تنویر افكار عمومی اعلام می‌دارد كه افراد اشاره شده در گزارش مزبور از قوه قضاییه منفك گردیده و در طول 10 سال گذشته هیچ گونه سمتی در دستگاه قضایی نداشته و ندارند.

کد N301105