ملاقات هیات ساحل عاج با معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه

سیاست خارجی

به دنبال سفر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه به ساحل عاج، هیات عالیرتبه ساحل عاج به ریاست گائوسو توره وزیر حمل و نقل آن کشور وارد جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات ساحل عاجی در نخستین روز سفر با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ملاقات کرد.

در این ملاقات حسین امیر عبداللهیان با اشاره به سفر اخیر خود به ساحل عاج، این کشور را در مسیر پیشرفت توصیف کرد و ابراز داشت جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش روابط با ساحل عاج در تمام زمینه ها است.

وزیر حمل و نقل ساحل عاج نیز ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاری ها اعلام کرد جهت بررسی زمینه همکاری دو کشور ، در زمینه انتقال دانش فنی ساخت و مونتاژ خودرو به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است و کشورش مایل است از تجارب و فناوری جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش و ناوگان عمومی حمل و نقل ساحل عاج استفاده نماید.