در انتخابات هیات رئیسه مجلس

ابوترابی فرد و باهنر نواب رئیس مجلس شدند

مجلس

محمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر در انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نواب رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

بدین ترتیب محمدحسن ابوترابی فرد با 203رای و محمدرضا باهنر 144 رای از مجموع 270 به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

الیاس نادران، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نامزدهای نواب رئیس مجلس شورای اسلامی معرفی شده بودند.

به گزارش مهر در انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی با 187 رای از 264 رای ماخوذه به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی برای سومین سال متوالی انتخاب شد.