جمهوریهای خودخوانده لوهانسک و دونتسک حکومت واحد تشکیل دادند

لوهانسک,حکومت واحد

مسکو- ایرنا- پاول گوبارف از سران جمهوری خودخوانده دونتسک از تاسیس حکومت واحد متشکل از این جمهوری خودخوانده و لوهانتسک منطقه دیگر همسایه آن خبر داد.

به گزارش ایرنا به نقل از کانال دوم تلویزیون دولتی روسیه، گوبارف روز شنبه گفت: جمهوریهای دونتسک و لوهانسک حکومت ˈنووروسیاˈ تاسیس کردند.

وی افزود: از طرف جمهوری دونتسک ، ˈآلکساندر بورودایˈ نخست وزیر و از طرف لوهانسک هم ˈآلکسی کاریاکینˈ رییس جمهوری لوهانسک سند تاسیس حکومت جدید را امضا کردند.

وی با بیان این که رییس جمهوری و پارلمان اوکراین را نمی پذیریم اضافه کرد: دونتسک و لوهانسک دو جمهوری مستقل هستند.

گوباروف گفت: فقط در صورتی رییس جمهور اوکراین را به رسمیت می شناسیم که کی یف استقلال دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسد.

وی اضافه کرد: شرط دوم این که دولت اوکراین باید نیروهای نظامی این کشور را از جمهوریهای دونتسک و لوهانسک خارج کنند.

جدایی طلبان مناطق لوهانسک و دونتسک سه هفته پیش استقلال این مناطق را از اوکراین اعلام کردند.

دولت اوکراین از اواسط ماه آوریل گذشته در مناطق شرق و جنوب اوکراین عملیات نظامی اجرا می کند.

اروپام/2242**518** 3404
کد N300176