اولین جلسه رسیدگی به اتهام مقام ارشد دولت قبل برگزار شد/ آخرین دفاع اخذ شد

سیاست داخلی

در این جلسه پس از تفهیم اتهام به این مقام ارشد دولت قبل، وی و وكلیش به دفاع پرداخته و آخرین دفاع از آنان نیز اخذ شد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهام یكی از مقامات ارشد دولت قبل در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا (م.ر) از مقامات ارشد دولت قبل در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامك مدیرخراسانی حاضر و به اتهامات وی در حضور وكیلش رسیدگی شد.

در جلسه صبح امروز دو تن از محكومان پرونده بیمه ایران كه در جریان رسیدگی به آن پرونده، علیه این مقام ارشد دولت قبل اظهاراتی را مطرح كرده بودند نیز به عنوان مطلع در جلسه حضور داشتند.

در این جلسه پس از تفهیم اتهام به این مقام ارشد دولت قبل، وی و وكلیش به دفاع پرداخته و آخرین دفاع از آنان نیز اخذ شد.

 

 

 

کد N299937