آغاز همایش بیمه سلامت همگانی با حضور روحانی/ اهدای نمادین دفترچه بیمه سلامت به 13 نفر

دولت

همایش بیمه سلامت همگانی با حضور رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بیمه سلامت همگانی لحاظی پیش با حضور حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، علی ربیعی وزیر کار و قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل نهاد ریاست جمهوری آغاز شد.

قرار است در این همایش رئیس جمهور سخنرانی کند.

همچنین قرار است به 13 نفر از جمله نمایندگان قومیت های مختلف، نوزادان تحت پوشش شیرخوارگاه و کودکان کار تحت پوشش بهزیستی دفترچه بیمه سلامت همگانی اهدا شود.