عضو جریان ملی آزاد:

میشل سلیمان تاریخ لبنان را تباه کرد

آفریقا و خاورمیانه

یک عضو جریان ملی آزاد لبنان در سخنانی اعلام کرد که رئیس جمهوری لبنان تاریخ این کشور را تباه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آنطوان نصرالله عضو جریان ملی آزاد لبنان اظهار داشت: جریان ملی آزاد از 6 ماه پیش تاکنون تلاش های بسیاری کرد تا پست ریاست جمهوری خالی نماند و همچنان به تلاش های خود ادامه خواهد داد.

وی این مسئله که خلا ریاست جمهوری بر اوضاع امنیتی لبنان تاثیر منفی خواهد گذاشت را بعید دانست. نصرالله در عین حال در واکنش به نگرانی میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از ایجاد توافق جدیدی مشابه توافق دوحه در (7 مه 2008) گفت: سلیمان باید به یاد بیاورد که خود در نتیجه توافق دوحه روی کار آمد و اگر کسی خواهان توافقی شبیه توافق دوحه است او نیز خواهان ورود به کاخ بعبدا و کرسی ریاست جمهوری است.

آنطوان نصرالله تصریح کرد: میشل سلیمان تاریخ لبنان را تباه کرد و وی از طریق راه های غیر مستقیم تلاش می کرد دوره ریاست جمهوری خود را تمدید کند.