متن کامل و ضمیمه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران

ایران, گزارش

تهران - ایرنا - تازه ترین گزارش ˈیوکیا آمانوˈ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه منتشر شد.

به گزارش ایرنا، متن کامل گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و ضمیمه آن درباره اجرای توافقنامه پادمان های معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای (ان پی تی) و شروط قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل درباره  جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :

- ایران هفت اقدام عملی را که در فوریه 2014 طبق توافقنامه چارچوب همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به عهده گرفت، انجام داد و آژانس در حال بررسی اطلاعات ارایه شده از سوی ایران است.

- ایران و آژانس طبق توافقنامه چارچوب همکاری در 20 مه 2014 در زمینه انجام پنج اقدام عملی دیگر تا 25 اوت 2014 توافق کردند.  

- آژانس به نظارت و راست آزمایی اقدامات مرتبط هسته ای تعیین شده در برنامه اقدام مشترک(JPA) ادامه داد.

- از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران در هیچ یک از تاسیسات اعلام شده اش اورانیوم (یو اف 6) غنی شده بالای 5 درصد تولید نکرد. در نتیجه رقیق کردن و تبدیل اورانیوم 20 درصد غنی شده ایران درطول این مدت(اجرای برنامه اقدام مشترک)، ذخایر اورانیوم (یو اف6) 20 درصد غنی شده ایران از 1/209 کیلو گرم به 4/38 کیلوگرم کاهش یافت.    

- غنی سازی ˈیو اف 6ˈ تا 5 درصد به همان میزانی که در گزارش قبلی مدیر کل آژانس ذکر شد، ادامه دارد. سانتریفیوژ نسل دوم و اول دیگری در تاسیسات هسته ای ایران نصب نشد. میزان ماده هسته ای موجود در قالب ˈیو اف 6ˈ غنی شده تا 5 درصد، 847 کیلو گرم است.  

- هیچ قطعه عمده دیگری در راکتور ˈآی ار-40ˈ نصب نشد و سوختی هم برای این راکتور تولید و آزمایش نشد.

- آژانس همچنان به کارگاه های مونتاژ و تولید موتور سانتریفیوژ و انبارها دسترسی دارد.  

ای ( A) : مقدمه

1- این گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای توافقنامه پادمان های ˈان پی تیˈ و شروط مرتبط به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران است. این گزارش علاوه بر دیگر مسایل ، شامل گزارش درباره اجرای اقدامات پذیرفته شده در بیانیه مشترک چارچوب همکاری و برنامه اقدام مشترک و یک ضمیمه است که شامل گزارش به روز شده درباره اجرای اقدامات داوطلبانه ای است که ایران طبق برنامه اقدام مشترک انجام آن را پذیرفت.

2- شورای امنیت سازمان ملل تایید کرد که اقداماتی که شورای حکام درقطعنامه هایش خواستار آن شده است، الزام آور است. شروط مطرح شده در قطعنامه های شورای امنیت طبق بند هفت منشور سازمان ملل والزامی است. ایران برای جلب اعتماد بین المللی به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای اش باید تعهدات خود را به طور کامل عملی کند.

3- همانگونه که در گزارش قبلی (11 نوامبر 2013) ذکر شد، آژانس و ایران بیانیه مشترک چارچوب همکاری امضا کردند. آژانس و ایران طبق این چارچوب همکاری موافقت کردند که به منظور حل همه مسایل گذشته و حال، برای راست آزمایی فعالیت ها همکاری کنند و این فعالیت ها را گام به گام پیش ببرند.  

4- همان گونه که در گزارش قبلی ذکر شد، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا در 24 نوامبر برنامه اقدام مشترک را با ایران امضا کردند. برنامه اقدام مشترک تصریح می کند که هدف این مذاکرات دستیابی به راه حل جامع مرضی الطرفین و پایداری است که تضمین کند برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز است.

طبق برنامه مشترک، اولین مرحله محدود به یک دوره شش ماهه و با رضایت طرفین قابل تمدید است. همانگونه که ˈایی 3+ 3ˈ و ایران خواستند وشورای حکام هم تایید کرد، طبق برنامه اقدام مشترک، آژانس علاوه بر وظایف فعلی درچارجوب توافقنامه پادمان ها وشروط مربوط به قطعنامه های شورای امنیت، مسوولیت نظارت و راست آزمایی فعالیت های مرتبط هسته ای را به عهده دارد.  

5- این گزارش مربوط به تحولات و اتفاقات پس از گزارش قبلی مدیر کل و نیز مسایل باقی مانده و معوقه است.

بی( B)- شفاف سازی مسایل حل نشده

6- شورای حکام در قطعنامه نوامبر 2011 اعلام کرد که افزایش مذاکرات ایران و آژانس به منظور حل فوری مسایل مهم باقی مانده، از جمله همه اطلاعات مرتبط، اسناد، تاسیسات، مواد و افراد در ایران، ضروری است.

شورای حکام در قطعنامه نوامبر اعلام کرد که به منظور اعاده اعتماد بین المللی به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، همکاری ایران با خواسته های آژانس درباره مسایل باقی مانده فوری و ضروری است.  

7- همانگونه که در گزارش قبلی ذکر شد، طبق توافقنامه چارچوب همکاری، ایران شش اقدام عملی اولیه را طی یک دوره سه ماه تعیین شده انجام داد.

پس از گزارش قبلی مدیر کل و طبق خواسته آژانس، ایران درباره اطلاعاتی که در ابتدا طبق اجرای اقدامات عملی اولیه ارایه کرد،بیشتر شفاف سازی کرد.

این شفاف سازی شامل بند مربوط به اطلاعات درباره طراحی اولیه 10 راکتور تحقیقاتی است. آژانس بر مبنای تجزیه و تحلیل این اطلاعات ارایه شده از سوی ایران، در این اطلاعات هیچ موردی را درباره مسایل باقی مانده تشخیص نداد.  

8- ایران هفت اقدام عملی را که در 9 فوریه 2014 درباره آنها با آژانس به توافق رسید، انجام داد. آژانس تایید می کند که ایران این هفت اقدام عملی را انجام داد و در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات ارایه شده از سوی ایران است.

9- در طول نشست های فنی در تهران در تاریخ 26 آوریل 2014 و 12 مه 2014، آژانس درباره اقدامات عملی که طبق توافقنامه چارچوب همکاری باید از سوی تهران اجرا شود، پیشنهاد هایی ارایه کرد. در نشست غنی 20 مه 2014 در تهران، آژانس و ایران با انجام پنج اقدام عملی دیگر از سوی تهران تا 25 اوت 2014 موافقت کردند.

این اقدامات شامل تبادل اطلاعات با آژانس در رابطه با ادعاهای مربوط به انجام انفجارهای بزرگ، ارایه اطلاعات و توضیحات درباره گزارش های منتشر شده درایران در زمینه جابجایی، مدل سازی و محاسبات مربوط به نوترون، ارایه اطلاعات و ترتیب بازدید از مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ، ارایه اطلاعات ودسترسی به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ وبه نتیجه رساندن رویکرد پادمان ها درباره راکتور ˈای ار-40ˈ است.  

سی( C): تاسیسات اعلام شده طبق توافقنامه پادمان های ایران

10- ایران طبق توافقنامه پادمان هایش محل 18 تاسیسات هسته ای و 9 تاسیسات فرعی اش را که مواد هسته ای بر حسب عادت در آنجا استفاده می شود(ال او اف) به آژانس اعلام کرد. با وجود آن که برخی فعالیت های ایران در شماری از این تاسیسات مغایر قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت است، آژانش همچنان به راست آزمایی عدم تغییر کاربری مواد اعلام شده در این تاسیسات و ˈال او افˈ ها ادامه می دهد.

دی (D ): فعالیت های مربوط به غنی سازی

11- برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران همه فعالیت های مربوط به غنی سازی اش را در تاسیسات اعلام شده متوقف نکرد. با این حال، ایران از 20 ژانویه 2014 اورانیوم غنی شده بالای 5 درصد را تولید نکرد و به کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده 20 درصدی اش ادامه داد.

همه فعالیت های غنی سازی درتاسیسات اعلام شده ایران در چارچوب پادمان های آژانس است و همه مواد هسته ای، آبشارهای نصب شده وایستگاه های سوخت رسانی و خروج مواد آن تحت کنترل و نظارت آژانس قرار دارد.

12- ایران اعلام کرد که هدف از غنی سازی 5 درصدی، تولید سوخت برای تاسیسات هسته ای اش است. ایران همچنین اعلام کرد که هدف از غنی سازی 20 درصدی، تولید سوخت برای راکتورهای تحقیقاتی است.  

13- پس از آنکه ایران شروع به غنی سازی در تاسیسات اعلام شده کرد، 977 کیلو گرم اورانیوم غنی شده 5 درصدی تولید کرد و زمانی که تولید اورانیوم غنی شده 20 درصدی را متوقف کرد، 8/447 کیلو گرم از این ماده همچنان به شکل اورانیوم غنی شده 20 درصدی است و بقیه آن رقیق و یا به اکسید اورانیوم تبدیل شد.

دی 1(D-1 ) : نطنز

14- تاسیسات غنی سازی سوخت (آف ایی پی): این تاسیسات غنی سازی برای تولید اورانیوم غنی شده تا 5 درصد است که در سال 2007 راه اندازی شد.

این تاسیسات شامل بخش تولید ˈ ایˈ و ˈبیˈ است. طبق اطلاعات طراحی ارایه شده از سوی ایران، هر یک از این بخش ها شامل 18 آبشار است. تا همین اواخر، بخش ˈایˈ شامل سانتریفیوژهای ˈای ار-2 امˈ بود و بخش دیگر سانتریفیوژی نداشت. ایران تا کنون اطلاعات طراحی مشابه ای را برای بخش ˈبیˈ ارایه نداد.    

15- تا 14 مه 2014 اوضاع و شرایط بخش ˈایˈ در مقایسه با گزارش قبلی مدیر کل تغییری نکرده بود. به هیچ یک از آبشارهای آن اورانیوم تزریق نشده و مقدمات نصب و راه اندازی 12 آبشار ˈآی ار-2 امˈ به اتمام رسیده بود.  

16- اوضاع پنج واحد شامل سانتریفیوژهای ˈای ار-1ˈ تا 14 مه 2014 مانند اوضاع ذکر شده در گزارش قبلی مدیر کل است. 90 آبشار نصب شد و مقدمات نصب و راه اندازی 36 آبشار ˈ ای ار-1ˈ در بخش دوم به اتمام رسید.  

17-ایران ازفوریه 2007 تا 13 مه 2014، 839/133کیلو گرم اورانیوم طبیعی به آبشارهای ˈ اف ایی پیˈ تزریق و در مجموع، 11767 کیلو گرم اورانیوم 5 درصد غنی شده تولید کرد.

18- بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل نمونه های زیست محیطی ˈاف ایی پیˈ و سایر اقدامات راست آزمایی، آژانس به این نتیجه رسید که این تاسیسات همانگونه که ایران در پرسش نامه اطلاعات طراحی اعلام کرد، فعالیت می کند.

19- تاسیسات آزمایشی غنی سازی سوخت (پی اف ایی پی): این، تاسیساتی برای آزمایش تولید ˈال ایی یوˈ و تحقیق و توسعه (ار اند دی) است که در اکتبر 2003 راه اندازی شد. این تاسیسات می تواند شش آبشار را در خود جای دهد و در دو حوزه تولید اورانیوم غنی شده 20 درصدی و تحقیق و توسعه فعالیت می کند.    

20- حوزه تولید: همانگونه که در گزارش قبلی مدیر کل آژانس ذکر شد، ایران تغذیه آبشارهای 1 و 6 با اورانیوم 5 درصد غنی شده متوقف کرد و آنها را با اورانیوم (یو اف 6) طبیعی تغذیه می کند. ایران در 8 فوریه 2014 بخش هایی از پرسشنامه اطلاعات طراحی را به روز کرد و گفت که اقداماتی را برای تغییر سطح غنی سازی انجام داد و این اقدامات موقتا در طول اولین مرحله اجرای برنامه اقدام مشترک انجام شد. پس ازاجرای برنامه اقدام مشترک،ایران آبشارهای 1 و 6 را به شکل مجموعه ای مرتبط عملیاتی نکرد.

21- ایران از زمان شروع تولید در فوریه 2010 تا 20 ژانویه 2014 که تولید اورانیوم غنی شده 20 درصدی را متوقف کرد، 1630 کیلو گرم اورانیوم 5 درصد غنی شده به آبشارهای 1 و 6 تزریق و درمجموع، 9/201 کیلو گرم اورانیوم 20 درصد غنی شده تولید کرد.

ایران بین 2 ژانویه 2014 و 6 مه 2014، 3/265 کیلو گرم اورانیوم طبیعی به آبشارهای 1 و 6 تزریق و در مجموع، 1/26 کیلو گرم اورانیوم 5 درصد غنی شده تولید کرد.    

22- حوزه تحقیق وتوسعه : ایران پس از گزارش قبلی مدیر کل، هر از گاهی اورانیوم طبیعی به سانتریفیوژهای ˈای ار-6ˈ درقالب دستگاه های تکی، ˈآی ار-1ˈ ، ˈآی ار -2 امˈ، ˈآی ار-4ˈ و ˈآی ار-6ˈ وگاهی نیز به آبشارهایی با اندازه های مختلف تزریق کرد.

هنوز اورانیومی به سانتریفیوژ تک نصب شده ˈآی ار-5ˈ تزریق نشده است. همان گونه که در گزارش قبلی آژانس ذکر شد، آژانس همچنین آبشار جدیدی را مشاهده کرد که البته سانتریفیوژهای آن به هم متصل نشده است.  

23-بین10فوریه 2014 و6 مه 2014حدود1/389 کیلو گرم اورانیوم طبیعی به سانتریفیوژهای حوزه تحقیق وتوسعه تزریق شد اما، هیچ ˈال ایی یوˈ تولید نشد و پسماندی هم نداشت.

24- بین 20 ژانویه 2014 و 14 آوریل 2014، ایران غنای 56/104 کیلو گرم از دخایر اورانیوم 20 درصد غنی شده اش را کاهش داد.

25- طبق نتایج تجزیه و تحلیل نمونه های زیست محیطی ˈپی اف ایی پیˈ و سایر اقدامات راست آزمایی، آژانس به این نتیجه رسید که این تاسیسات همانگونه که ایران در پرسش نامه اطلاعات طراحی ارایه داد، فعالیت کرد.

2-D فردو :

26- تاسیسات غنی سازی فردو (اف اف ایی پی): این تاسیسات طبق پرسش نامه اطلاعات طراحی 18 ژانویه 2012 برای تولید اورانیوم غنی شده 20 درصدی و اورانیوم غنی شده 5 درصدی طراحی شده است.

این تاسیسات که در سال 2011 راه اندازی شد، برای گنجاندن 2976 سانتریفیوژ در 16 آبشار در دو بخش 1 و 2 طراحی شده است. همه سانتریفیوژهای نصب شده تا به امروز در این تاسیسات، از نسل ˈآی ار-1ˈ است. ایران در 8 فوریه 2014 بخش هایی از پرسش نامه اطلاعات طراحی را به روز و اعلام کرد، اقداماتی را برای تغییر میزان غنی سازی انجام داد و این اقدامات موقتا در طول مرحله نخست اجرای برنامه اقدام مشترک انجام شد.

27- همانگونه که مدیر کل آژانس در گزارش قبلی اعلام کرد، ایران تزریق اورانیوم 5 درصدی را به چهار آبشار بخش 2 متوقف و اورانیوم طبیعی به آنها تزریق کرد. ایران پس از اجرای برنامه اقدام مشترک در این آبشارها به عنوان مجموعه متصل فعالیتی نکرد. هیچ یک از 12 آبشار این تاسیسات با اورانیوم تغذیه نمی شود.

28- در نتیجه بررسی موجود فیزیکی این تاسیسات از سوی آژانس در نوامبر 2013، وسایل و تجهیزات این تاسیسات هماگونه است که ایران در نوامبر 2013 ارایه داده بود.

29- آژانس بین 18 ژانویه و 2 فوریه 2014 به منظور راست آزمایی موجودی این تاسیسات بر اساس آنچه ایران در 20 ژانویه 2014 اعلام کرد، موجودی فیزیکی این تاسیسات را بار دیگر بررسی کرد که نتایج این بررسی همچنان از سوی آژانس در حال بررسی است.

30- از زمان شروع فعالیت این تاسیسات در دسامبر 2011 تا 20 ژانویه 2014 که تولید اورانیوم 20 درصدی آن متوقف شد، ایران 1806 کیلو گرم اورانیوم 5 درصد غنی شده به آبشارهای این تاسیسات تزریق و در محموع، 9/245 کیلو گرم اورانیوم 20 درصد غنی شده تولید کرد. ایران بین 20 ژانویه 2014 و 13 مه 2014 3/739 کیلو گرم اورانیوم طبیعی به آبشارهای تاسیسات فردو تزریق و 5/76 کیلو گرم اورانیوم 5 درصد غنی شده تولید کرد.

31- آژانس طبق نتایج تجزیه و تحلیل نمونه های زیست محیطی این تاسیسات و سایر اقدامات راست آزمایی به این نتیجه رسید که تاسیسات فردو همانگونه که ایران در پرسش نامه اطلاعات طراحی اعلام نمود، فعالیت کرد.

3-D. سایر فعالیت های مرتبط با غنی سازی

32- ایران همچنان به آژانس اجازه دسترسی مدیریت شده به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه های تولید پروانه و انبارها می دهد. این دسترسی و نیز ارایه اطلاعات در راستای توافق طرفین در راستای اقدامات عملی توافق شده در چارچوب همکاری صورت می گیرد. ایران در راستای این دسترسی مدیریت شده، سیاهه موجودی مونتاژ پروانه سانتریفیوژها را که جایگزین سانتریفیوژهای خراب شده می شود، در اختیار آژانس قرار داد. آژانس با تجزیه و تحلیل اطلاعات ارایه شده از سوی ایران به توضیحات بیشتری دست یافت. آژانس طبق تحزیه و تحلیل همه اطلاعات ارایه شده از سوی ایران و نیز دسترسی مدیریت شده و سایر اقدامات راست آزمایی می تواند تصدیق کند که تولید پروانه سانتریفیوژ و مونتاژ آن مطابق با برنامه جایگزین کردن سانتریفیوژهای نو به جای خراب است.

33- طبق یکی از اقدامات عملی مورد توافق ایران و آژانس در چارچوب همکاری، ایران موافقت کرد که درباره مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ اطلاعات بدهد و امکان بازدید فنی از آن را فراهم کند.

E- فعالیت های بازفراوری

34- طبق شروط قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم به توقف فعالیت های بازفراوری اش، از جمله تحقیق و توسعه است. همان گونه که در گزارش قبلی آژانس آمده است، ایران اعلام کرد که در طول مرحله نخست برنامه اقدام مشترک به فعالیت های بازفراوری یا ایجاد توان تسهیل کننده بازفراوری مبادرت نخواهد کرد.

35- آژانس به نظارت بر استفاده از سلول های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات تولید مولیبدم، ید و زنون ادامه داد. آژانس در 14 مه 2014 و 12 مه 2014 به ترتیب از راکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات تولید مولیبدم بازدید کرد و به راست آزمایی اطلاعات طراحی پرداخت. آژانس می تواند تصدیق کند که فعالیت مربوط به فرآوری در این دو تاسیسات و سایر تاسیساتی که آژانس از آنها بازدید کرد، انجام نمی شود.

F- پروژهای مربوط به آب سنگین

36- بر خلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران همه فعالیت ها در زمینه پروژه های مربوط به آب سنگین را متوقف نکرده است. با این حال، از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران هیچ قطعه مهمی را در راکتور ˈآی ار-40ˈ را نصب نکرد و هیچ تجهیزات سوخت هسته ای نیز برای این راکتور در تاسیسات تولید سوخت(اف ام پی) تولید نکرد.

37- راکتور آی ار-40: این راکتور که طبق پادمان های آژانس ایجاد شد، یک راکتور تحفیفاتی آب سنگین 40 مگاواتی است که برای گنجاندن 150 میله سوخت حاوی اورانیوم طبیعی به شکل ˈیو او 2ˈ طراحی شد.

38- آژانس در 11 مه 2014 در این راکتور راست آزمایی اطلاعات طراحی انجام داد و مشاهده کرد که از زمان گزارش قبلی مدیر کل تا کنون هیچ یک از قطعات باقی مانده این راکتور نصب نشده است. همانگونه که در گزارش قبلی مدیر کل آمده است، ایران در راستای تعهداتش طبق چارچوب همکاری، در فوریه 2014 پرسش نامه اطلاعات طراحی درباره این راکتور را به روز کرد. آژانس این پرسش نامه را مطالعه کرد و خواستار شفاف سازی بیشتر شد که ایران این کار را انجام داد.

آژانس و ایران در 5 مه 2014 درباره اقدامات حفاظتی در این راکتور به توافق رسیدند. طبق یکی از اقدامات عملی توافق شده در چارچوب همکاری، ایران قرار است رویکرد حفاظتی درباره این راکتور را تا 25 اوت 2014 تکمیل کند.

39- تاسیسات تولید آب سنگین (اچ دبلیو پی پی): این تاسیسات برای تولید آب سنگین است و طبق طراحی آن، ظرفیت تولید 16 تن آب سنگین را در سال دارد.

40- همانگونه که در گزارش قبلی آژانس آمده است، هر چند تاسیسات تولید آب سنگین در چارچوب پادمان های آژانس نیست اما، این تاسیسات در 8 دسامبر 2013 در دسترسی مدیریت شده آژانس قرار گرفت.

40- ایران در طول این دسترسی مدیرست شده، اطلاعاتی را که با آژانس درباره آن به توافق رسیده بود، در اختیار آژانس گذاشت. علاوه براین، دسترسی به محل ذخیره آب سنگین در تاسیسات تبدیل اورانیوم (یو سی اف) در اصفهان این امکان را به آژانس داد که این آب سنگین را تشریح کند.

G- تبدیل اورانیوم و تولید سوخت

41- ایران یکسری فعالیت در ˈیو سی افˈ، تاسیسات پودر ˈیو او2ˈ (ایی یو پی پی)، ˈاف ام پیˈ و تاسیسات تولید میله سوخت (آف پی اف پی) انجام داد که با وجود قرار داشتن این تاسیسات در چارچوب پادمان های آژانس، این فعالیت ها مغایر با تعهداتش در زمینه توقف همه فعالیت های مرتبط با غنی سازی و پروژه های آب سنگین است.

42- ایران پس از شروع تبدیل و تولید سوخت در تاسیسات اعلام شده اش، 550 تن ˈیو اف 6ˈ طبیعی تولید کرد، 35 کیلو گرم اورانیوم 34/3 درصد غنی شده به روند تبدیل تحقیق و توسعه تزریق، 24 کیلو گرم اورانیوم به شکل ˈیو او 2ˈ تولید، 2/303 کیلو گرم اورانیوم غنی شده 20 درصدی به ˈاف پی اف پیˈ تزریق، 5/142 کیلو گرم اورانیوم به شکل ˈیو 3 اوˈ تولید کرد و چهار تن اورانیوم طبیعی به ˈایی یو پی پیˈ انتقال داد.

علاوه بر این، ¾ تن اورانیوم غنی شده 5 درصدی از ˈایی یو پی پیˈ به ˈاف ایی پیˈ انتقال داد. 20 ماشین سوخت حاوی اورانیوم غنی شده 20 درصدی و دو ماشین سوخت حاوی اورانیوم 34/3 درصدی به ˈتی پی ارˈ انتقال داد.

43- تاسیسات تبدیل اورانیوم: این تاسیسات برای تولید اورانیوم طبیعی و ˈیو او 2ˈ طبیعی از کنسانتره اوره اورانیوم (یو او سی) است. این تاسیسات برای تولید شمش های فلزی اورانیوم از ˈیو اف 4ˈ طبیعی و ضعیف شده و تولید ˈیو اف 4ˈ از ˈیو اف 6ˈ ضغیف شده نیز است.

44- ایران اعلام کرد که تا 19 مه 2014، 8/13 تن اورانیوم طبیعی به شکل ˈیو او 2ˈ از طریق تبدیل ˈیو او سیˈ تولید کرد. آژانس این گفته ایران را تایید می کند. ایران طی همان زمان

2/13 تن اورانیوم طبیعی به شکل ˈیو او 2ˈ به ˈاف ام پیˈ منتقل کرد.

45- تاسیسات پودر غنی شده ˈیو او 2ˈ (ایی یو پی پی): این تاسیسات برای تبدیل اورانیوم غنی شده 5 درصدی به پودر ˈیو او 2ˈ است. آژانس در 10 مه 2014 در این تاسیسات راست آزمایی اطلاعات طراحی انجام داد و با بازرسی از آن تایید کرد که استفاده از اورانیوم طبیعی در این تاسیسات آغاز شده است.

46- تاسیسات تولید سوخت (اف ام پی): این تاسیسات برای تولید ماشین های سوخت هسته ای برای راکتورهای تولید برق و تحقیقاتی است.

47- آژانس در 10 و 11 مه 2014 در ˈاف ام پیˈ راست آزمایی اطلاعات طراحی انجام داد و تایید کرد که ایران به توقف تولید ماشین های سوخت هسته ای با استفاده از ˈیو او 2ˈ برای راکتور ˈآی ار-40 ادامه می دهد و همه ماشین های سوخت از قبل تولید شده همچنان در ˈاف ام پیˈ قرار دارند.

48- تاسیسات تولید میله سوختی (اف پی اف پی) : این تاسیسات برای تبدیل اورانیوم غنی شده 20 درصدی به ˈیو 3 اوˈ و تولید ماشین های سوخت تولید میله های سوختی حاوی ˈیو 3 اوˈ است.

49- آژانس بین 17 و 21 مه در ˈیو سی افˈ راست آزمایی اطلاعات طراحی انجام داد که نتیجه آن از سوی آژانس در دست بررسی است.

50- همانگونه که در گزارش قلبی آژانس آمده است، ایران اعلام کرد در طول اولین برنامه اقدام مشترک اعلام می کند که دوباره اورانیوم غنی شده 20 درصدی تبدل شده به اکسید اورانیوم را به 20 درصدی تبدیل نمی کند. آژانس در 12 و 14 مه 2014 در ˈاف پی اف پیˈ راست آزمایی اطلاعات طراحی انجام داد و تایید کرد که تبدیل اورانیوم غنی شده 20 درصدی به ˈیو 3 اوˈ در حال انجام است و هیچ فعالیتی برای تبدیل دوباره اکسید اورانیوم به ˈیو اف 6ˈ در این تاسیسات انجام نمی شود.

51- آژانس تایید کرد که تا 11 مه 2014 ایران 2/303 کیلو گرم اورانیوم غنی شده 20 درصدی به روند تبدیل در ˈاف پی اف پیˈ تزریق و 5/142 کیلو گرم اورانیوم به شکل ˈیو 3 اوˈ تولید کرد. آژانس همچنین تایید کرد که 4/40 کیلو گرم اورانیوم در قطعات جامد و مایع وجود داشت و بقیه این اورانیوم به قطعات باقی مانده و پسماندها در این روند تزریق شده بود.

52- آژانس تایید کرد که ایران تا 11 مه 2014 یک میله سوخت آزمایشی و 26 میله سوخت مدل ˈتی پی آرˈ در ˈاف پی اف پیˈ تولید کرد. بیست دستگاه از این میله ها، از جمله میله سوخت آزمایشی، به ˈتی پی آرˈ منتقل شده بود.

H- ابعاد احتمالی نظامی

53- گزارش های قبلی مدیر کل مسایل باقی مانده ای را در رابطه با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران مشخص کرده بود و از ایران خواسته بود برای حل آنها اقداماتی انجام دهد. آژانس همچنان نگران وجود این احتمال در فعالیت های هسته ای فاش نشده ایران، از جمله فعالیت های مرتبط با تولید سوخت هسته ای موشک است. ایران باید در زمینه همه مسایل باقی مانده، از طریق دسترسی بدون فوت وقت به همه تاسیسات، تجهیزات، افراد و اسناد مورد مطالبه آژانس با آن همکاری کامل کند.

54- ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل تجزیه و تحلیل مشروحی از اطلاعات در دسترس آژانس در آن زمان ارایه کرد. این اطلاعات حاکی از آن بود که ایران فعالیت های مربوط به تولید یک قطعه انفجاری هسته ای انجام داد. این اطلاعات که از سوی آژانس مورد بررسی قرار گرفت، می تواند معتبر باشد.

ایران با این توجیه که نگرانی های آژانس مبتنی بر اتهامات تایید نشده و بی اساس است، این نگرانی ها را مردود دانست. آژانس پس از نوامبر 2011 اطلاعات بیشتری به دست آورد که تحلیل های ضمیمه 2011 را تایید می کند.

55- آژانس و ایران توافق کردند که در زمینه فعالیت های راست آزمایی که باید از سوی آژانس برای حل مسایل گذشته و حال صورت گیرد، همکاری کنند. هفت اقدام عملی اجرا شده در راستای چارچوب همکاری شامل دادن اطلاعات و توضیحات به آژانس برای ارزیابی نیاز اعلام شده از سوی ایران یا درخواست برای تولید چاشنی های انفجاری ˈبریج وایرˈ است.

56- ایران در نشست فنی 26 آوریل در تهران و نامه مورخ 30 آوریل 2014 به منظور ارزیابی نیاز اعلام شده از سوی ایران و درخواست برای چاشنی های بریج وایر اطلاعات و توضیحاتی به آژانس داد.

در نشست فنی 20 مه 2014 در تهران، ایران در پاسخ به درخواست آژانس، اطلاعات و توضیحات بیشتری، از جمله ارایه اسنادی در اثبات نیاز اعلام شده اش و درخواست تولید بریج وایر، به آژانس داد. ایران اطلاعاتی در اختیار آژانس قرار داد که شبیه سازی شلیک چاشنی های بریج وایر به منظور استفاده از آنها برای مقاصد غیرنظامی بود. این اولین بار از سال 2008 است که ایران در نشست فنی با آژانس درباره این مساله و سایر مسایل معوقه درباره ابعاد احتمالی برنامه گفت و گو کرد. آژانس در حال ارزیابی اطلاعات ارایه شده از سوی ایران است.

57- همانگونه که در نشست 26 آوریل 2014 در تهران و نیز در نامه 12 مه 2014 آژانس به ایران اعلام شد، آژانس باید بتواند سیستمی برای ارزیابی مسایل باقی مانده ذکر شده در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 داشته باشد. این سیستم شامل بررسی و فهم این مسایل(از جمله بریج وایر) و سپس ادغام همه این مسایل در یک سیستم و ارزیابی این سیستم به عنوان یک کل است.

58- همانگونه که پیشتر گفته شد، دو مورد از اقدامات عملی دیگر مورد توافق ایران و آژانس مربوط به اطلاعات ذکر شده در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل است. تبادل اطلاعات با آژانس درباره اتهامات مربوط به انجام انفجارهای بزرگ، از جمله انجام آزمایش انفجاری گسترده در ایران و اطلاعات و توضیحات مربوط به مطالعات انجام شده و مقالات منتشر شده درباره انتقال نوترون و مدل سازی و محاسبات و استفاده ادعایی در مواد فشرده در ایران، از جمله اقدامات مربوط به ایران است.

59- آژانس همچنان به دنبال جواب ایران به سوالات تفصیلی درباره پارچین و درخواست برای دسترسی به محل تاسیسات پارچین است. در پی اولین درخواست آژانس برای دسترسی به پارچین، فعالیت های شدیدی در این مکان انجام شد که موجب تضعیف توانایی آژانس برای راست آزمایی موثر شد.

آژانس پس از گزارش قبلی مدیر کل، از طریق تصاویر ماهواره ای، مواد ساختمانی و فعالیت های ساخت و سازی را رصد کرد که به نظر می رسد نشان دهنده برداشتن یا دوباره گذاشتن دیوار خارجی زیرساخت دو ساختمان اصلی این تاسیسات است.

I- اطلاعات طراحی

60- طبق شروط توافقنامه پادمان ها و قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران باید مفاد ˈکد 3ˈ اصلاحی را در رابطه با ارایه به موقع اطلاعات طراحی اجرا کند.

J- پروتکل الحاقی

61- برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نکرد. تا زمانی که ایران با آژانس در زمینه های مختلف، از جمله اجرای پروتکل الحاقی همکاری نکند، آژانس در موقعیتی نیست که بتواند درباره نبود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران اطمینان قطعی بدهد.

K- سایر مسایل

62- آژانس در 14 مه 2014 تایید کرد که 10 میله سوختی که در ایران تولید شد و حاوی اورانیوم غنی شده 20 درصدی در ایران بود، در قلب ˈتی پی آرˈ قرار داشتند. در همین تاریخ آژانس میله های سوخت کوچک مشابه ˈآی ار-40ˈ را در استخر این تاسیسات مشاهده کرد.

63- تا 12 مه 2014، یک صفحه سوختی آلوده به مخلوطی از ˈیو اس اوˈ و آلومنیوم که در تاسیسات ˈام آی ایکسˈ بود، از ˈاف پی اف پیˈ منتقل شد و به منظور بهینه کردن تولید ایزوتوپ ها ˈام اوˈ، ˈ133 ایکسˈ و ˈ132 آیˈ در فعالیت های تحقیقاتی استفاده می شود.

64- بین 28 آوریل و 1 مه 2014 که راکتور بوشهر برای سوخت گیری تعطیل بود، آژانس در تاسیسات هسته ای بوشهر راست آزمایی اطلاعات طراحی انجام داد.

L- خلاصه

65- در حالی که آژانس به راست آزمایی درباره عدم تغییر کاربری مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و فرعی ادامه می دهد که ایران طبق توافقنامه پادمان ها آنها را اعلام کرد، آژانس در موقعیتی نیست که بتواند درباره نبود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران و اعلام صلح آمیز بودن همه فعالیت های هسته ای ایران اطمینان قطعی بدهد.

66- ایران اقدامات عملی که طبق چارچوب همکاری آژانس و ایران پذیرفته بود، انجام داد. تعامل ایران با آژانس در زمینه های مختلف، از جمله دادن اطلاعات و تجزیه و تحلیل های آژانس کمک می کند تا آژانس به درک بهتری از برنامه هسته ای ایران برسد.

67- ادامه تعامل ایران با آژانس برای حل مسایل باقی مانده مربوط به برنامه هسته ای ایران، مهم است. موافقت 20 مه 2014 ایران با اجرای پنج اقدام عملی، گامی دیگر به جلو است.

68- آژانس به نظارت و راست آزمایی درباره اقدامات قید شده در برنامه اقدام مشترک ادامه می دهد.

69- مدیر کل طبق روال مقتضی به ارایه گزارش (درباره برنامه هسته ای ایران) ادامه خواهد داد.** ضمیمه  

آژانس بین المللی انرژی اتمی در ضمیمه تازه ترین گزارش خود بر پایبندی ایران به تعهدات به عهده گرفته در چارچوب برنامه اقدام مشترک تاکید کرد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گزارش تایید کرد:

1- ایران از 20 مه 2014 در هیچ یک از تاسیسات اعلام شده اش به غنی سازی بالای 5 درصد اورانیوم مبادرت نکرد.

2- ایران از تاریخ یاد شده هیچ آبشاری را به شکل مجموعه ای متصل در هیچ یک از تاسیسات اعلام شده اش فعال نکرد.

3- نیمی از اورانیوم غنی شده 20 درصدی خود را به اورانیوم 5 درصد غنی شده رقیق کرد.

4- 1/66 کیلو گرم اورانیوم غنی شده 20 درصدی را برای تبدیل آن به اکسید اورانیوم به فرایند تبدیل در تاسیسات تولید صفحات و میله های سوختی تزریق کرد.

5- فعالیتی برای تبدیل مجدد اکسید اورانیوم به ˈیو اف 6ˈ در تاسیسات تولید میله های سوختی انجام نداد.

6- فعالیت هایش را در تاسیسات غنی سازی سوخت، تاسیسات آزمایشی غنی سازی سوخت یا راکتور اراک توسعه نداد.

7- پرسش نامه اطلاعات طراحی راکتور ˈآی ار-40ˈ را به روز کرد و با اقدامات امنیتی و خفاظتی آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با این راکتور موافقت کرد.

8- تاسیسات پودر غنی شده ˈیو او2ˈ را که برای تبدیل اورانیوم به تازگی غنی شده تا 5 درصد به اکسید استفاده می شود، راه اندازی کرد.

9- به تحقیق و توسعه در تاسیسات آزمایشی غنی سازی سوخت ادامه می دهد.

10- در راکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ های مولیبدم، ید و زنون و دیگر تاسیساتی که آژانس به آنها دسترسی دارد، فعالیت های بازفراوری انجام نداد.

11- درباره معدن اورانیوم گچین و ساغند و تاسیسات اورانیوم اردکان اطلاعاتی ارایه داد و امکان دسترسی به این اماکن را فراهم کرد.

12- همچنان امکان دسترسی روزانه به تاسیسات غنی سازی نطنز و فردو را فراهم می کند.

13- امکان دسترسی منظم و مدیریت شده به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، تولید پروانه سانتریفیوژ و انبار را فراهم و اطلاعاتی درباره آنها ارایه کرد.

14- علاوه بر ارایه اطلاعات درباره طرح های مربوط به تاسیسات هسته ای ، درباره ساخت هر یک از سایت های هسته ای، سطح عملیات هر منطقه مشغول فعالیت های خاص هسته ای و معادن اورانیوم توضیح داد.

مترجمام** 1088 ** 1917
کد N298538