تقواییان به ایلنا خبر داد:

انتخاب شورای مرکزی جدید مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی

سیاست داخلی

آقایان روح الله تقواییان، برات قبادیان، محمد جواد رسایی، رضا افضل نژاد، مشفق، رحمان قلی زاده، ثریا کشاورزی دانا، فروز جعفرزاده پور، محمد مرعشی، سید لطیف موسوی و بنده به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی انتخاب شدیم.

دبیر کمیته سیاسی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی از انتخاب اعضای شواری مرکزی تشکل متبوعش خبر داد.

عزت الله تقواییان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص انتخابات شورای مرکزی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی گفت: صبح امروز سیزدهمین کنگره مجمع در دو بخش برگزار شد که در بخش نخست آقایان رهامی، خانیکی و قلی زاده سخنرانی کردند و اقای جلال بختیاری دبیر کل مجمع نیز گزارشی از عملکرد مجمع را ارائه کرد و در بخش دوم نیز دبیران کمیته های مختلف سخنرانی کردند.

وی ادامه داد: پس از سخنرانی دبیران کمیته ها، اعضای جدید شورای مرکزی انتخاب شدند و آقایان روح الله تقواییان، برات قبادیان، محمد جواد رسایی، رضا افضل نژاد، مشفق، رحمان قلی زاده، ثریا کشاورزی دانا، فروز جعفرزاده پور، محمد مرعشی، سید لطیف موسوی و بنده به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی انتخاب شدیم.

دبیر کمیته سیاسی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی درباره کانیدا نشدن دبیر کل فعلی مجمع اظهار کرد:‌ اقای جلال بختیاری به خاطر کسالتی که داشتند در این دوره کاندیدا نشدند.

تقواییان درباره زمان انتخاب دبیر کل جدید مجمع دانش آموختگان ابراز کرد: دبیر کل مجمع و دبیران کمیته ها در اولین جلسه شورای مرکزی انتخاب خواهند شد.

کد N297798