بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره ریوی را کاهش داد

نرخ بهره

آنکارا - بانک مرکزی ترکیه امروز - پنجشنبه - در پی نشست شورای سیاست پولی این کشور ، نرخ بهره ˈ ریوی ˈ یک هفته ای را کاهش داد.

به گزارش ایرنا ؛ بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که شورای سیاست پولی ، نرخ بهره ریوی یک هفته ای را از 10 درصد به 5/9 درصد کاهش داد.

براساس این گزارش، نرخ بهره یک شبه بانک مرکزی ترکیه (اورنایت) هشت درصد و نرخ بهره اورنایت اعطای وام این بانک 12 درصد ثابت باقی ماند.

ˈاردم باشچیˈ رییس بانک مرکزی ترکیه پیش از این عنوان کرده بود که استراتژی بانک مرکزی ، افزایش ناگهانی نرخ بهره ها برای مهار بازارها و سپس کاهش پله پله و مرحله ای آن است .

باشچی تصریح کرد : تعدیل در نرخ بهره ها در اختیار شورای بازارهای پول و سرمایه است ولی در آینده می توان در خصوص نرخ بهره ها گامهای معقول و حساب شده ای برداشت.

این درحالی است که کارشناسان در پی برگزاری انتخابات شهرداری ها در ترکیه که با پیروزی حزب حاکم پایان یافت عنوان کردند که انتظار بازار کاهش حداقل 0.25 و 0.5 درصد نرخ بهره ها بود.

بانک مرکزی ترکیه در پی بروز تنش سیاسی در این کشور با عملیات مبارزه با ارتشا و فساد 26 آذرماه گذشته که موجب بروز التهاب جدی در بازارهای پول و سرمایه شده بود، بعداز مدتها مقاومت، نرخ بهره ها را به میزان بیش از دو برابر افزایش داد و به 12 درصد رساند.

خاورم ** 230**1586
کد N296498