آیت الله محقق داماد:

بگذاریم که انجمن‌های علمی نقادی آزادانه داشته باشند

سیاست داخلی

حاضرم مقاله‌ای بنویسم و توضیح بدهم که چقدر مراکز پژهشی دولتی هستند که انجمن‌های علمی از این مراکز به مراتب بهتر عمل می‌کنند. چگونه اجازه می‌دهیدکه از مردم مالیات بگیریم و به این مراکز بدهیم در حالی که انجمن‌ها از آنها بهتر عمل می‌کنند.

رئیس انجمن اخلاق زیستی ایران تاکید کرد: اگر می‌خواهیم حرکت علمی در کشور صورت بگیرد نیازمندحمایت از انجمن‌های علمی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا آیت الله سید مصطفی محقق داماد در نشست مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و انجمن‌های علمی سراسر کشور که عصر امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شدگفت:اگر می‌خواهیم به سمت جامعه مدنی برویم بهترین راه این است که انجمن‌های علمی تقویت شود.

وی ادامه داد: من حاضرم مقاله‌ای بنویسم و توضیح بدهم که چقدر مراکز پژهشی دولتی هستند که انجمن‌های علمی از این مراکز به مراتب بهتر عمل می‌کنند. چگونه اجازه می‌دهیدکه از مردم مالیات بگیریم و به این مراکز بدهیم در حالی که انجمن‌ها از آنها بهتر عمل می‌کنند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با طرح این سوال که کدام ارگان دولتی کارهای صورت گرفته در انجمن‌های علمی را انجام داده است به فعالیت‌های دو انجمن اخلاق زیستی و موسسه فلسفه و حکمت ایران اشاره کرد و اظهار داشت: انجمن اخلاق زیستی ایران توانسته با انجمن‌های زیستی جهان اسلام ارتباط داشته باشد و بزودی دبیر خانه انجمن اخلاق زیستی در حیطه منطقه‌ای در تهران تشکیل می‌شود. همایش روز جهانی فلسفه نیز توسط انجمن فلسفه برگزار شد و آنجایی که شائبه دولتی بودن گرفت برخی از مدعوین از حضور در آن اجتناب کردند.

آیت الله محقق داماد تاکید کرد: اگر می‌خواهیم حرکت علمی در کشور صورت بگیرد نیازمندحمایت از انجمن‌های علمی هستیم.

وی با اشاره به لزوم و تاکید مقام معظم رهبری برای تشکیل کرسی های آزاد اندیشی دردانشگاهها تصریح کرد: دیدید آقای لاریجانی چطور این مسئله را اداری و رسمی کردند به طوری که من چیزی از آن دریافت نکردم. بگذاریم که انجمن ها فعالیت کنند و نقادی آزادنه داشته باشند و اظهار نظرهای علمی آزاد شود که در این صورت شاهد شکوفایی کشور خواهیم بود.

نائب رئیس انجمن علمی فلسفه و حکمت با بیان اینکه ایران ام القرای جهان اسلام و مرکز فلسفه و حکمت است، خاطر نشان کرد: من زمانی که جوان بودم چشممان به مصر بود چرا که مصر قطب فلسفه و حکمت و اندیشه اسلامی بود اما امروز پیشرفت الهیات در جمهوری اسلامی با این سرعت در هیچ کجا وجود ندارد.

کد N295664