کاظم جلالی:

مرکز پژوهش‌ها می‌تواند کانون کاربردی‌سازی دستاوردهای انجمن‌های علمی باشد

مجلس

سیاستگذاری‌های کلان از آنجا که بر زندگی میلیون‌ها نفر از انسان‌ها اثر می‌گذارند، نمی‌توانند بدون شناخت کافی و صرفا توسط ساختارهای رسمی صورت گیرد. در اینجاست که نقش‌های انجمن‌های علمی که نهادهای تخصصی و نماد اجتماع ملی هستند، برجسته می شوند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت تخصص گرایی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور گفت:مرکز پژوهش‌ها می‌تواند کانون کاربردی‌سازی دستاوردهای انجمن‌های علمی باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم جلالی در نشست مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس با انجمن‌های علمی سراسر کشور گفت: در فرایند تحول جوامع، نقش بخش‌های مدنی مانند انجمن‌های علمی در مقایسه با بخش رسمی رو به گسترش و تقویت است.

وی ادامه داد: این پدیده که نقش بخش‌های حرفه‌ای و تخصصی داوطلبانه و غیردولتی مورد مشورت و ارزیابی یا مشارکتا در عرصه سیاستگذاری حضور داشته باشند، گفتمان تازه‌ای است. سیاستگذاری‌های کلان از آنجا که بر زندگی میلیون‌ها نفر از انسان‌ها اثر می‌گذارند، نمی‌توانند بدون شناخت کافی و صرفا توسط ساختارهای رسمی صورت گیرد. در اینجاست که نقش‌های انجمن‌های علمی که نهادهای تخصصی و نماد اجتماع ملی هستند، برجسته می شوند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس درباره ضرورت های تعامل میان مراکز پژوهشی با انجمن های علمی اظهار داشت: ضرورت تخصص‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری های کلان کشور، ضرورت کاربردی کردن علوم و دستاوردهای پژوهشی در کشور، ضرورت ارتقا نقش انجمن‌ها در تصمیم گیری‌ها از مشورت به مشارکت و ضرورت نهادینه‌سازی تعامل میان ساختارهای سیاسی و اجتماعی از جمله ضرورت‌های تعامل میان مراکز پژوهشی با انجمن‌های علمی هستند.

جلالی درباره الزامات تعامل میان مراکز پژوهشی با انجمن های علمی یادآور شد: برگزاری همایش های مشترک، برگزاری جلسات هم اندیشی، تشکیل کارگاه های آموزشی و پژوهشی, انتشار نشریات مشترک و تخصیص کرسی حقوقی به انجمن های علمی در کمیسیون های مجلس هستند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: مرکز پژوهش های مجلس به دلیل ارتباط با دستگاه تقنینی کشور از ظرفیت کافی برای کاربردی سازی و عملیاتی سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی برخوردار است و از این رو، مرکز پژوهش های مجلس می‌تواند کانون کاربردی سازی دستاوردهای پژوهشی انجمن های علمی باشد و این دو نهاد پژوهشی به عنوان تکمیل گر یکدیگر عمل کنند.

وی از آمادگی کامل مرکز پژوهش های مجلس برای آغاز و گسترش همکاری با انجمن های علمی فعال در خوزه های مختلف تخصصی خبر داد و افزود: گسترش همکاری ها از یکسو به ارتقا جایگاه و نقش انجمن ها منجر شده و از سوی دیگر، با هم افزایی این دو نهاد، نظرات کارشناسانه و تخصصی متقن تری در اختیار نمایندگان ملت قرار خواهد داد و از این رهگذر تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده در مقام اجرا از پایداری و اثربخشی بالاتری برخودار خواهند بود.

کد N295573