جو بایدن: روسیه در انتخابات اوکراین دخالت کند تنبیه می شود

آمریکا اروپا

معاون رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت مداخله روسیه در انتخابت اوکراین این کشور تنبیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "چرون"، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که سرگرم دیدار از رومانی است، گفت در صورتیکه روسیه بخواهد انتخابات اوکراین را بر هم زند باید تنبیه شود.

وی بعد از دیدار با رئیس جمهور رومانی با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اوکراین گفت: اگر روسیه بخواهد این انتخابت را از مسیر خود خارج کند ما باید هزینه های سنگینی را بر این کشور تحمیل کنیم و همزمان با آن بر روی پیمان ناتو سرمایه گذاری کنیم.

جو بایدن که سرگرم دیدار از اروپای شرقی است از متحدان اروپایی خود خواست تا از نفوذ خود برای ایجاد فضایی آرام و با ثبات جهت برگزاری انتخابات اوکراین در روز یکشنبه استفاده کنند.

وی در این دیدار همچنین بر تعهد آمریکا به تامین امنیت رومانی تاکید کرد.

 

 

خواندنی از سراسر وب