ژاپن و مالزی برای تامین امنیت دریایی با یکدیگر همکاری می کنند

مالزی

تهران – ایرنا – همزمان با افزایش تنش ها در دریای چین جنوبی، کشورهای ژاپن و مالزی برای تامین امنیت دریایی با یکدیگر همکاری می کنند.

به گزارش خبرگزاری کیودو ،ˈشینزو آبهˈ نخست وزیر ژاپن امروز در دیدار با ˈنجیب رزاقˈ همتای مالزیایی خود، با وی درباره همکاری های امنیت دریایی گفت و گو کرد.

انتظار می رود دو طرف در این باره به توافق نهایی برسند.

این توافق همزمان با افزایش تنش ها میان چین و ویتنام صورت می گیرد. چین به تازگی در مناطقی که ویتنام ادعای مالکیت آن را دارد، دست به کاوش های نفتی زده که این اقدام با واکنش شدید دولت هانوی رو به رو شده است.

افزون بر همکاری های دریایی، قرار است ژاپن به مالزی در ساخت خط راه آهن ویژه قطارهای تندرو کمک های فنی ارایه کند. این خط تا سال 2020 راه اندازی خواهد شد.

دو کشور همچنین برای امضای پیمان ˈفرااقیانوس اطلسˈ با یکدیگر همکاری می کنند. پیمان بازرگانی آزاد موسوم به «فرااقیانوسی»، میان 12 کشور از قاره های آمریکا و آسیای شرقی امضا خواهد شد.

مترجمام**9163 * 1447**1010
کد N295378