مهلت اعتبار عمرانی تجهیز گمرکات و ساختمان های گمرک یک سال تمدید شد

مصوبه,گمرکات

تهران- ایرنا- مهلت اعتبار عمرانی تجهیز گمرکات و ساختمان های گمرک با موافقت هیات وزیران یک سال تمدید شد .

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 21 اردیبهشت 93 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمان مهلت اعتبار عمرانی تجهیز گمرکات و ساختمان های گمرک را تصویب کرد.

براساس این مصوبه ، مهلت مقرر در ماده (64) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366- در مورد هفتاد درصد اعتبار از محل در آمد اختصاصی موضوع ماده (160) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390- که برای تجهیز گمرک ها و ساختمانهای گمرک و خانه های سازمانی، قابل اختصاص، تعهد و پرداخت است و ماهیت اعتبار عمرانی دارد پایان تیر ماه سال بعد است.

همچنین، مهلت مقرر در ماده (64) قانون محاسبات عمومی شکور رد مورد سی رد صد باقیمانده اعتبار موضوع بند (1) که قابل اختصاص، تعهد و پرداخت برای انجام هزینه های جاری است، پایان فروردین سال بعد است.

این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در تاریخ 30 اردیبهشت برای اجرا ابلاغ شد.

سیام**1058** 1572
کد N295013