نخست وزیر سابق واتیکان متهم به اختلاس شد

اختلاس,ایتالیا

رم - ایرنا - کاردینال ˈتارچیزیو برتونهˈ نخست وزیر سابق واتیکان متهم به میلیون ها یورو اختلاس شد.

به گزارش ایرنا، رسانه های ایتالیایی به نقل از روزنامه آلمانی ˈبیلدˈ از اختلاس 15 میلیون یورویی از سوی برتونه خبر داده و اعلام کردند که دستگاه قضایی واتیکان یک پرونده در قبال نخست وزیر سابق گشوده است.

بر اساس این اتهام، کاردینال برتونه با اعمال فشار بر بانک واتیکان 15 میلیون یورو وام را با وجود مخالفت بانک به یک تولیدکننده تلویزیونی از طریق اوراق قرضه قابل تبدیل واریز کرد.

روزنامه آلمانی بیلد در این باره نوشت: موسسه نظارت مالی ˈ Aifˈ واتیکان هم اکنون درحال تحقیقات در خصوص 15 میلیون یورو اختلاس است که از بانک واتیکان به دستور و اعمال فشار برتونه به حساب یک تولیدکننده تلویزیونی واریز شده است.

گفتنی است که این مورد یکی از 202 عملیات مالی مشکوکی است که در سال گذشته واتیکان بوقوع پیوسته است.

برتونه در واکنش به این اتهام گفت: هیچ مشکلی مربوط به این عملیات بانکی وجود ندارد و شورای نظارت ˈموسسه آثار مذهبی واتیکانˈ نیز روز چهارم دسامبر 2013 این عملیات را تایید کرد و اهمیت قضایی ندارد.

وی سپس با حمله به رسانه ها گفت: مطبوعات به دنبال ساختن اخبار هستند و من بیش از سایر کاردینال ها مورد حمله قرار دارم و دلیل آن را نمی دانم. من با پاپ هماهنگ هستم و آرامش خاطر دارم.

ˈفدریکو لومباردیˈ سخنگوی واتیکان نیز در این باره اظهار داشت: دستگاه قضایی واتیکان هیچ تحقیقاتی را در این زمینه انجام نداده است.

گفتنی است که دادستانی رم نیز در حال بررسی عملیات مالی شرکت تلویزیونی ˈلوکس ویدˈ در رابطه با دریافت وامی 15 میلیون یورویی از واتیکان است.

اروپام ** 2171** 1337
کد N294887