باهنر در پایان جلسه علنی مجلس:

نمایندگان مجلس یکشنبه به حضور رهبر انقلاب شرفیاب می شوند

مجلس

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه برای استفاده از رهنمودها و توصیه های رهبری به حضور ایشان شرف یاب می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی محمدرضا باهنر با اعلام ختم جلسه علنی امروز گفت: جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 4 خرداد خواهد بود که دستور کار این جلسه انتخاب هیأت رئیسه مجلس برای سال سوم کاری مجلس نهم است.

وی افزود: پس از آن نمایندگان برای استفاده از رهنمودهای رهبری و توصیه های ایشان به حضور رهبر انقلاب شرف یاب می شوند.