باهنر در صحن علنی مجلس قرائت کرد:

تقدیر 240 نماینده از فعالیت های اشتغال مولد کمیته امداد

مجلس

نمایندگان اعلام کردند با توجه به نیاز جدی امروز تمامی خانوارهای کشور به اشتغال در شغلی شرافتمندانه این اقدام کمیته امداد حضرت امام(ره) ارج می‌نهیم و آمادگی مساعدت در استمرار انجام این وظیفه را اعلام می‌کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر 240 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فعالیت‌های اشتغال مولد و پایدار کمیته امداد امام خمینی(ره) و مراسم جشن خودکفایی 120 هزار خانواده تحت حمایت را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا باهنر در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی،ضمن یادآوری تقدیر و تشکر 240 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فعالیت های اشتغال مولد و پایدار کمیته امداد امام خمینی(ره) و مراسم جشن خودکفایی 120 هزار خانواده تحت حمایت افزود: نمایندگان اعلام کردند با توجه به نیاز جدی امروز تمامی خانوارهای کشور به اشتغال در شغلی شرافتمندانه این اقدام کمیته امداد حضرت امام(ره) ارج می‌نهیم و آمادگی مساعدت در استمرار انجام این وظیفه را اعلام می‌کنیم.

کد N294487