سخنگوی وزارت خارجه:

وال استریت ژورنال از مردم افغانستان عذرخواهی کند

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص ادعای روزنامه وال استریت ژورنال در مورد استخدام اتباع افغانستان برای جنگ در سوریه از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت: مطلب منتشره توهین به مردم افغانستان بوده و جا دارد روزنامه وال استریت ژورنال بابت این توهین از مردم افغانستان عذرخواهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص  ادعای روزنامه وال استریت ژورنال در مورد استخدام اتباع افغانستان برای جنگ در سوریه از سوی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد : ادعای روزنامه آمریکایی کاملا بی اساس بوده و با هدف تخریب وجهه ایران در افغانستان و القاء نگاه کاملا غیر انسانی به شهروندان کشور دوست و همسایه افغانستان صورت گرفته است، همانطور که در اخبار هم منتشر شده مقامات رسمی افغانستان نیز چنین ادعایی را تایید نکرده اند.

افخم اضافه کرد: شکست رویکرد جنگ طلبان در سوریه آنها را به دروغ پردازی و تحریک مردم کشور همسایه افغانستان کشانده است.

مرضیه افخم اضافه کرد : مطلب منتشره توهین به مردم افغانستان بوده و جا دارد روزنامه وال استریت ژورنال بابت این توهین از مردم افغانستان عذرخواهی کند.