در گفتگو بامهر مطرح شد؛

فراکسیون اعتدال برای ریاست مجلس گزینه ای ندارد/ درباره برخی اعضای هیات رئیسه اعمال نظر می کنیم

مجلس

نماینده مردم ایلام با اشاره به اینکه فراکسیون اعتدال برای ریاست مجلس گزینه پیشنهادی ندارد، گفت: بلافاصله پس از انتخابات هیات رئیسه ، فراکسیون اعتدال در مجلس به طور رسمی اعلام موجودیت خواهد کرد.

احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه تعدادی از اعضای فراکسیون احتمالی حامیان دولت با اعضای فراکسیون رهروان ولایت، گفت: در این جلسه توافق کردیم که تا انتخابات هیات رئیسه مجلس و تعیین رئیس مجلس، فراکسیون حامیان دولت اعلام موجودیت نکند.

وی افزود: بلافاصله پس از پایان انتخابات هیات رئیسه مجلس این فراکسیون حتما به طور رسمی اعلام موجودیت خواهد کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه فراکسیون حامیان دولت برای ریاست مجلس گزینه پیشنهادی ندارد، گفت: حتما درباره برخی اعضای هیات رئیسه اعلام موضع خواهیم کرد و بر موضعمان پافشاری خواهیم بود.

شوهانی یادآور شد: بدون شک فراکسیون حامیان دولت در نخستین جلسه پس از اعلام موجودیت بیش از 80 عضو خواهد داشت که این مسئله برای فراکسیون های دیگر مجلس نیز امری روشن است.