مدودف: روسیه امکان ارسال تمام گاز خود به بازار آسیا را دارد/ سوئیس مقامات روسی را تحریم کرد