تحولات امنیتی سوریه/

مقدمات آغاز عملیات بزرگ ارتش در حماه/ تروریستها به تسلیحات خود چوب حراج زدند