85 نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شدند؛

رسیدگی به حراست از آثار فرهنگی استان اصفهان در جلسه ویژه هیأت دولت

مجلس

85 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار برنامه ریزی برای حفظ، حراست و احیای آثار تاریخی اصفهان در جلسه ویژه هیأت دولت شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی 85 نماینده با امضای نامه ای به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به آثار میراث فرهنگی استان اصفهان در جلسه ویژه هیأت دولت شدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای رئیس جمهور همانگونه که مستحضرید آثار تاریخی و میراث فرهنگی اصفهان گنجینه های با ارزش فرهنگی و اسلامی است که آمیختگی دینی و سیاسی آن در پرتو اندیشه های اخلاقی و اسلامی نمایان است و حتی سبک معماری آن نیز بیانگر اخلاق و کرامت انسانی است.

طی سال های اخیر آلودگی شدید هوا و نیز تغییرات پی در پی مدیریتی بر سازمان میراث فرهنگی کشور برنامه های موثر و مطلوب برای حفاظت از این آثار تاریخی اجرایی نشده است.

با توجه به اینکه این آثار متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده و بعضا آثار فرهنگی و جهانی است مستدعی است در جلسه ویژه در هیأت دولت در خصوص برنامه ریزی کارآمد برای حفظ، حراست و احیای این آثار چاره اندیشی شود.