نادر قاضی پور در مخالفت با طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون مالیات بر ار...

با این طرح اختلافات بین شوراها چندین برابر می‌شود

مجلس

این طرح باعث شده درآمدهای شهرداری‌ها کاهش یابد و کسری اعتبار از سهم درآمد به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کاهش اعتبارات عمرانی به وجود می‌آید.

نمایندگان مخالف طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده به افزایش معضلات شهرهای کمتر توسعه یافته با تصویب این طرح اشاره کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به مخالفت با طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده به اظهار نظر پرداختند.

نادر قاضی پور در مخالفت با این طرح، آن را با اصل 75 قانون اساسی مغایر دانست و گفت: اکنون اعتبارات درآمدهای دولتی در قانون بودجه 93 هزینه می‌شود که طرح مذکور علاوه بر مغایرت با اصل 75 قانون اساسی با اصل 100 این قانون و ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد لذا نیاز به دو سوم رای نمایندگان است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این اعتبارات دست شوراها برسد باعث می‌شود تا شوراها در کارهای غیر از حوزه خود دخالت کند در بعضی از شهرها اختلافات عدیده ای بین شوراها است که با این طرح مشکلات چندین برابر می‌شود.

وی یادآور شد: این طرح باعث شده درآمدهای شهرداری‌ها کاهش یابد و کسری اعتبار از سهم درآمد به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کاهش اعتبارات عمرانی به وجود می‌آید.

کد N291562