نتایج نهایی انتخابات عراق؛

ائتلاف قانون 92 کرسی و الاحرار 32 کرسی به دست آوردند

آفریقا و خاورمیانه

کمیته مستقل انتخابات عراق از به دست آوردن 92 کرسی از سوی ائتلاف دولت قانون، 32 کرسی برای الاحرار وابسته به جریان صدر و 29 کرسی برای ائتلاف المواطن وابسته به حکیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، کمیته مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات را به شکل زیر اعلام کرد: ائتلاف دولت قانون با 92 کرسی اول، الاحرار با 32 کرسی دوم و المواطن با 29 کرسی سوم، متحدون 23 کرسی چهارم، الوطنیه با 21 کرسی پنجم شد.

ائتلاف دولت قانون در بصره دوازه کرسی، المواطن شش کرسی و الاحرار سه کرسی به دست آورد.

در ذیقار دولت قانون هشت، المواطن چهار و الاحرار دو کرسی.

در واسط ائتلاف دولت قانون شش کرسی، الاحرار سه و المواطن دو کرسی.

در میسان ائتلاف دولت قانون چهار کرسی، الاحرار سه کرسی.

در کرکوک اتحاد میهنی کردستان شش کرسی و جبهه ترکمن کرکوک دو کرسی. در صلاح الدین العربیه و متحدون هر کدام سه کرسی به دست آوردند.

در المثنی دولت قانون با چهار کرسی اول و المواطن به دنبال آن دو کرسی به دست آورد. در کربلا ائتلاف دولت قانون هفت کرسی، الاحرار دو کرسی و المواطن یک کرسی. در القادسیه ائتلاف دولت قانون پنج کرسی و الاحرار دو کرسی. در بابل دولت قانون هفت کرسی و المواطن سه کرسی، در نجف دولت قانون شش کرسی و الاحرار و الوفاء هر یک دو کرسی به دست آوردند.

در دیالی ائتلاف دیالی هویت ماست پنج کرسی و دولت قانون سه کرسی و الوطنیه دو کرسی به دست آورد. در سلیمانیه التغییر هفت کرسی و اتحادیه میهنی شش کرسی. در اربیل حزب بارزانی هفت کرسی و حزب طالبانی چهار کرسی. در نینوی متحدون دوازده کرسی و ائتلاف کردستان شش کرسی.

در کرکوک اتحادیه میهنی شش کرسی و جبهه ترکمن دو کرسی به دست آوردند. در الانبار متحدون چهار کرسی و الوفاء الانبار سه کرسی به دست آوردند. در دهوک بارزانی هشت کرسی و اتحاد اسلامی دو کرسی به دست آوردند.