آغاز رایزنی برای انتخاب کابینه هند / نگاه به اقلیتها

هند

تهران – ایرنا - ˈنارندرا مودیˈنامزد پست نخست وزیری هند از حزب بهارتیا جاناتا با دعوت از تعدادی نمایندگان مجلس، رایزنی برای انتخاب اعضای کابینه را آغاز کرد.

به گزارش رسانه های هند، نامزد پست نخست وزیری این کشور در نخستین گام، گفت وگو با تعدادی از نمایندگان ایالت گجرات در غرب هند که به مدت 10 سال سروزیر آن ایالت را برعهده داشت ، آغاز کرد.

ˈ کومارˈ وزیر توسعه شهری در دولت اتل بیهاری از جنوب بنگلور و تعدادی از کارشناسان و نمایندگان از جمله این افراد بودند.** دلجویی از مسلمانان

تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که دولت جدید هند برای دستیابی به اهداف ترسیم شده و رفع مشکلات کشور باید نگاه ویژه ای به اقلیتها داشته باشد.

این افراد معتقدند: ˈمودی ˈوظیفه سنگینی برای بازسازی چهره مخدوش شده اش بخاطر سکوت در مقابل افراطیون هندو در سال سال 2002 برعهده دارد.

در زمانی که مودی سر وزیر ایالت گجرات در غرب هند بود، بیش از یک هزار نفر از مسلمانان در آشوبها کشته شدند و وی به بی عملی در مقابل هندوها متهم شد.

نامزد پست نخست وزیری هند بخوبی می داند هرچند که حزبش با اکثریت قاطع پیروز انتخابات شده و 278 کرسی از 543 کرسی مجلس را کسب کرده است ولی با این حال نیاز به جلب حمایت و اعتماد اقلیتها دارد.

دولت جدید برای دستیابی به اهداف خود و جلب اعتماد هرچه بیشتر اقلیتها و بویژه جامعه 160 میلیونی مسلمانان این کشور باید مرهمی براین زخم کهنه بگذارد و اعتماد هرچه بیشتر اقلیتها را جلب کند.

مسلمانان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیتهای هند نیاز دارند که دولت راستگری بهارتیا جاناتا از آنها دلجویی کند و این قشر عظیم را هرچه بیشتر در قدرت مشارکت دهد.

نارندرا مودی به مردم هند قول آینده بهتر داده و گفته که می خواهد هندوستانی دیگر بسازد و از جامعه مسلمانان این کشور به عنوان بزرگترین اقلیت نیز خواسته که به او و حزبش فرصت دیگر بدهند.

براساس آخرین نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات هند در بامداد روز شنبه حزب راستگرای بی جی پی با کسب 278 کرسی از 543 کرسی مجلس به عنوان برنده و حزب کنگره با 42 کرسی به عنوان بازنده این انتخابات درآمدند.

بیش از 20 سال است که هند ازسوی دولت های ائتلافی اداره می شود و این اولین بار طی دو دهه اخیر است که یک حزب به تنهایی قادر به تشکیل دولت خواهد بود.

مردم هندوستان و بویژه اقلیتها در انتظار تحقق وعده های حزب پیروز انتخابات هستند و باید دید که این رویای شیرین محقق می شود.

آساق**1600**1577
کد N290687