کارنامه مجلس شورای ملی در دوره های نوزدهم و بیستم بررسی می شود

کارنامه مجلس

تهران - ایرنا - همایش نگاهی به بررسی کارکردهای دوره های نوزدهم و بیستم مجلس شورای ملی روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه در سالن مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، دوره قانونگذاری نوزدهم مجلس شورای ملی از ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹ و به ریاست رضا حکمت بود.

دوره قانونگذاری بیستم مجلس شورای ملی از ۲ اسفند ۱۳۳۹ آغاز و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ توسط علی امینی نخست وزیر وقت منحل شد.

این دوره مجلس تنها دو ماه و نیم به طول انجامید و علی امینی همان روز که به نخست وزیری منصوب شد، مجلس را منحل کرد.

در همایش نگاهی به بررسی کارکردهای دوره های نوزدهم و بیستم مجلس شورای ملی، کارکردهای قانونی و همچنین قوانین تصویب شده در آن زمان از لحاظ ساختار و وجه قانونی مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.

این همایش از سلسله همایش هایی است که به منظور بررسی کارنامه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

سیام(3)**9121**9132 ** 1418
کد N290450