مذاکرات فنی ایران و آژانس از سه شنبه در تهران/ بسته شدن موضوع EBW در دستور کار مذاکرات فردا 

سیاست خارجی

مذاکرات فنی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در موضوع  بسته شدن موضوع EBW  و بررسی موارد مورد نظر برای مرحله بعدی از فردا به مدت یک روز در تهران برگزار می شود.


به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات فنی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از فردا به مدت یک روز در تهران برگزار می شود.

بر اساس این گزارش هیأت کارشناسی و فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست «ترو واریورانتا» معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان‌ها بامداد فردا وارد تهران می‌شود.

در این دور از مذاکرات رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ریاست مذاکرات از سوی ایران را بر عهده دارد .

قرار است در این مورد دو طرف درباره  بسته شدن موضوع EBW  (نسل جدید چاشنی های ایمنی) که از موارد توافق 7 گانه ایران و آژانس در بیانیه مشترک تهران در 20بهمن ماه  بود ، گفتگو کنند. البته طبق زمان بندی مدارک مربوط به این امر برای آژانس از سوی ایران ارسال شده است که آنها در خواست بررسی اسناد در این باره را داشتند و به همین دلیل در این مذاکرات این مسئله بررسی می شود.

همچنین در این دور از مذاکرات مواردی که برای مرحله بعد باید در نظر گرفته شود مورد گفتگو دو طرف قرار خواهد گرفت .

   ایران و آژانس در مذاکرات 19 و 20 بهمن ماه 1392 در خصوص 7 اقدام عملی که توسط ایران تا 25 اردیبهشت ماه 1393 اجرا شود، توافق کردند. این موارد به شرح زیر است.

1- ارایه اطلاعات مورد توافق طرفین و دسترسی مدیریت شده مرتبط با معدن ساغند یزد.

2- ارایه اطلاعات مورد توافق طرفین و دسترسی مدیریت شده مرتبط با کارخانه تغلیظ اردکان.

3- تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) بروز شده راکتور IR-40 (اراک).

4- اتخاذ اقدام در جهت به نتیجه رسانیدن رهیافت پادمان برای راکتور IR-40 (اراک).

5- ارایه اطلاعات مورد توافق طرفین و تنظیم بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد.

6- ارایه اطلاعات مواد چشمه[source material]، که هنوز به ترکیب و خلوص لازم برای ساخت سوخت و یا غنی سازی نرسیده‌است، شامل واردات چنین موادی به ایران و استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران.

7- ارایه اطلاعات و توضیحات به آژانس به منظور ارزیابی اظهاریه ایران در مورد نیاز یا کاربرد توسعه EBW (نسل جدید چاشنی‌های ایمن)