تحولات فلسطین/

یورش دوباره شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی/تلاش صهیونیستها برای مخفی کردن خط آهن سدیروت