سید محمد خاتمی :هنرمندان و آحاد جامعه برای امر خیر مدرسه‌سازی تلاش کنند

کد N289724