در گفتگو با مهر مطرح شد؛

پیشنهاد فراکسیون اصولگرایان به رهروان برای ارائه فهرست مشترک در انتخابات هیات رئیسه

مجلس

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد این فراکسیون به فراکسیون اصولگرایان ِ رهروان برای ارائه فهرست واحد جهت شرکت در انتخابات هیات رئیسه مجلس خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از پیشنهاد فراکسیون اصولگرایان به فراکسیون رهروان ولایت برای ارائه فهرست واحد نامزدهای انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فراکسیون اصوگرایان معتقد است که با همکاری فراکسیون رهروان می تواند فهرست و فعالیت مشترکی را برای انتخابات هیات رئیسه مجلس داشته باشد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان با تاکید بر اینکه تصمیم ارائه این پیشنهاد به فراکسیون رهروان در شورای مرکزی فراکسیون اتخاذ شده است، افزود: منتظر جواب فراکسیون رهروان به این پیشنهاد هستیم که برای همه سمت های هیات رئیسه فهرست نامزدهای واحدی را ارائه دهیم.