تلاش بیمارستان های پاریس برای جلب بیماران ثروتمند خارجی

بیمارستان,رویترز

تهران - ایرنا - انجمن دولتی بیمارستان های پاریس امیدوار است با جلب بیماران ثروتمند خارجی بتواند تا پایان سال 2014 میلادی بالغ بر 8 میلیون یورو درآمدزایی کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مارتین هیرسیشˈ در گفت وگو با ˈژورنال دو دیمانشˈ افزود: امیدواریم بتوانیم در این مدت 3 هزار بیمار ثروتمند خارجی را در بیمارستان های پاریس تحت درمان قرار دهیم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که بیمارستان های پاریس بتوانند در سالجاری میلادی هزینه های خود را نسبت به سال گذشته به میزان 15 درصد کاهش دهند. هزینه های سال گذشته بیمارستان های پاریس 60 میلیون یورو محاسبه شده است.

بنابر این گزارش، هزینه پرداختی بیماران خارجی 30 درصد بیشتر از هزینه ای است که تامین اجتماعی برای بیماران داخلی فرانسه پرداخت می کند.

مترجمام**1502** 1597
کد N289005