زد وخورد‌های خونین در لیبی و سناریوهای فرارو

تسنیم نوشت:

مناطق شمال شرق لیبی به ویژه شهر بندری «بنغازی» و شهرک های حومه آن، بار دیگر دستخوش ناآرامی ها و زد وخوردهای خونینی است که موجبات کشته و زخمی شدن ده ها تن از مردم این کشور اعم از نظامی، شبه نظامی و غیرنظامی را فراهم کرده است، با این همه ناآرامی ها و زد خورد های جدید با رویداد های خشونت باری که هرچندگاه یکبار و در این منطقه و یا در دیگر مناطق لیبی به وقوع می پیوندد، تفاوت های زیادی دارد و با توجه به ماهیت خود و همچنین شرایط موجود در این کشور، می تواند سرآغاز یک سلسله تحولات مهم و راهبردی باشد.

ویژگی های زد و خورد خونین جدید لیبی که آن را با درگیری های مسلحانه دوسال اخیر این کشور متفاوت می سازد به قرار زیر است :
1- در این زد وخورد ها از یک یا چند هواپیمای جنگی استفاده شده و محل استقرار گروه تکفیری «انصار الشریعه»لیبی از طریق هوا مورد حمله قرار گرفته است.
2- در حالی که مقامات رسمی ارتش لیبی، گروه نظامی حمله کننده به نیرو های گروه انصارالشریعه را گروهی غیر قانونی و غیر مشروع می خوانند، نه تنها واحد هایی از نیروی هوایی، بلکه واحدهای از نیروی زمینی نیز در این عملیات حضور داشته اند.
3- فرمانده گروه نظامی حمله کننده به نیرو های گروه انصارالشریعه یعنی «سرلشکر خلیفه حفتر» از جمله صاحب‌منصبان نظامی شرکت کننده در انقلاب لیبی است که در زمستان گذشته، طی بیانیه ای کنگره لیبی ( پارلمان) و همچنین دولت این کشور منحل اعلام کرده و از ارائه طرحی پنج ماده ای برای اداره لیبی سخن گفته بود.
4- نخست وزیر لیبی، رئیس پارلمان این کشور و همچنین عالیرتبه ترین مقامات ارتش لیبی به صورت هماهنگ و مشابه اقدامات این گروه نظامی را غیرقانونی دانسته و آن را به شدت محکوم کرده اند
5- همزمان با این زدو خوردها در شهر بنغازی و مناطق اطراف آن، دولت الجزایر 40هزار تن از سربازان این کشور و تونس 5هزارتن از نیروهای مسلح اش را در مرزهای مشترک با لیبی مستقر کرده است
6- دولت آمریکا نیز بنابه نوشته برخی از مطبوعات این کشور، واحدهایی از تفنگداران خود را به ایتالیا اعزام کرده تا از نزدیک آمادگی لازم برای مداخله احتمالی در لیبی را داشته باشند.

پیداست که این ویژگی ها به خودی خود، از ماهیت متفاوت زدوخوردهای چند روز گذشته در مناطق شمال شرق لیبی خبر می دهند و این موضوعی است که با توجه به ملاقات های سرلشکر خلیفه حفتر با برخی از مقامات عربستان، مصر و.... و همچنین دیدارهای قبلی وی با مقامات غربی، می تواند گویای سرآغاز جریان جدیدی در لیبی باشد و در حالی که مجموعه نهادهای حکومتی این کشور در حل و فصل مسائل اصلی عاجز مانده و به بن بستی آشکار رسیده اند، سمت وسوی دستیابی به قدرت را برای خود اختیار کرده باشد به خصوص که سرکوب مسلحانه و مقتدارانه گروهک انصارالشریعه نیز می تواند دستاویزی نه تنها برای کسب حمایت های داخلی، بلکه برخورداری از حمایت های خارجی هم باشد و به روشن شدن چراغ های سبز برای ورود سرلشکر خلیفه حفتر به عرصه قدرت بیانجامد سناریویی که البته تا تحقق فاصله زیادی دارد.

5252

کد N288424