نبیه بری:

فرصت انتخاب رئیس جمهور لبنان در لحظات آخر ایجاد می‌شود

آفریقا و خاورمیانه

تنها در فاصله 6 روز تا پایان مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان، رئیس پارلمان این کشور تاکید کرد: فرصت انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان در 15 دقیقه مانده مهلت قانونی فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان شش روز مانده به پایان مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان (25 می)  تاکید کرد: فرصت انتخاب رئیس جمهور جدید در 15 دقیقه پایانی مهلت قانونی (در لحظات آخر) ایجاد می شود.

وی با تاکید بر عزم خود برای برگزاری جلسات پارلمان در زمینه انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان افزود: من هیچ تاخیری در برگزاری این جلسات نداشتم و بر لزوم تکمیل حدنصاب پارلمان تاکید دارم.

خاطرنشان می شود منابع موثق سیاسی احتمال انتخاب "میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان را با توجه به حمایتهای جریان 8 مارس (همپیمانان حزب الله) و چرخش مواضع "سعد الحریری" رئیس جریان المستقبل طی روزهای اخیر، بسیار محتمل می دانند.