توئیت ظریف: توافق امکان پذیر است ولی باید توهمات پایان یابد

محمدجواد ظریف

'محمدجواد ظریف' وزیر خارجه در صفحه توئیتر خود نوشت: پس از مذاکرات سخت از وین بازگشتیم.

نسیم آنلاین نوشت:

'محمدجواد ظریف' وزیر خارجه در صفحه توئیتر خود نوشت: پس از مذاکرات سخت از وین بازگشتیم.

توافق امکان‌پذیر است اما باید توهمات پایان یابد و شبیه سال 2005 فرصت از دست نرود.

کد N286955