حماس خواستار تسریع در تلاشهای آشتی ملی شد

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی حماس خواستار تسریع در تلاشهای آشتی ملی در واکنش به فشارها و تهدیدات رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، فوزی برهوم اعلام کرد: تهدیدات اسرائیل علیه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و مخیر کردن وی میان آشتی با حماس و صلح با این رژیم نشان دهنده این است که عامل اصلی شکاف و دودستگی میان فلسطینی ها و یرانی گزینه های دموکراتیک رژیم اسرائیل و دولت آمریکا و دخالت های آنها در امور فلسطین است.

سخنگوی حماس بیان کرد: تهدیدات اسرائیل نشانه ورشکستگی اشغالگران است که به تهدید روی آورده اند.همچنین این نشان دهنده آن است که آشتی و وحدت عامل قدرت فلسطین در برابر اشغالگران و طرح های و فشارهای آنهاست.

برهوم اعلام کرد: ما بر ضرورت تسریع در وحدت و آتشی و سرو سامان دادن به اوضاع فلسطین اصرار داریم.فلسطینی ها بدون توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی به فعالیت خود ادامه می دهد.