تبریك ایران به ملت و دولت هند برای برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی

سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران برگزاری این انتخابات پرشور را به مردم، دولت، احزاب و رهبران سیاسی به خصوص رهبران حزب بی. جی. پی تبریک گفته و با آرزوی موفقیت برای دولت جدید هند، امیدواریم مناسبات دوستانه بین تهران و دهلی نو در مسیر تقویت و استحکام روابط میان دو ملت به پیش رود.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان برگزاری موفقیت آمیز انتخابات سراسری پارلمان هند را به ملت و دولت این کشور تبریک گفت و اظهارامیدواری کرد که مناسبات دوستانه ایران و هند در مسیر تقویت و استحکام روابط دو ملت پیش رود.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم با اشاره به مشارکت بیش از 66 درصدی مردم هند در انتخابات این کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران برگزاری این انتخابات پرشور را به مردم، دولت، احزاب و رهبران سیاسی به خصوص رهبران حزب بی. جی. پی تبریک گفته و با آرزوی موفقیت برای دولت جدید هند، امیدواریم مناسبات دوستانه بین تهران و دهلی نو در مسیر تقویت و استحکام روابط میان دو ملت به پیش رود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ابعاد همکاری های میان دو کشور با ایجاد فرصت های تازه بیش از گذشته توسعه یابد.

کد N286365