کارشناس مسائل بین الملل:

رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات محدود به زمان نیست

نشست 92,وین 4

تهران-ایرنا-کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه ایران و 1+5 اراده لازم را برای دستیابی به توافق نهایی دارند گفت: ممکن است برای بررسی بیشتر و رسیدن به نتیجه نهایی، مذاکرات به طول بینجامد.

حسین رویوران در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره مذاکرات وین 4 با اشاره به اینکه این مذاکرات اولین و آخرین دور از مذاکرات نبود گفت: همانطور که توافق اولیه پس از چند دور انجام شد احتمالا مرحله نگارش توافقات نیز نیاز به چند جلسه برای دستیابی به نتیجه قطعی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: عدم توافق نهایی در مذاکرات وین 4 قابل درک است، به دلیل اینکه دیدگاههای مختلفی میان طرفین وجود دارد و کارشناسان دو طرف می بایست موارد اختلافی را به دقت بررسی کرده و پیشنهادهای خود را مطرح کنند تا توافق جامعی حاصل شود.

به گفته این کارشناس مسائل بین الملل عدم دستیابی به نتیجه در مذاکرات وین 4 به معنای شکست مذاکرات نیست و شاید این مذاکرات زمینه ای را فراهم کرده تا دو طرف پیشنهادهای عملی خود را ارائه دهند.

رویوران با تاکید بر اینکه ایران و 1+5 اراده لازم را برای دستیابی به توافق نهایی دارند در عین حال خاطر نشان کرد: رسیدن به نتیجه مطلوب محدود به زمان نیست و ممکن است جلسات متعددی برگزار شود؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که لزوما قبل از 30 تیر به توافق نهایی برسیم.

وی با اشاره به اینکه ایران مبنای ورود به مذاکرات را معاهدات بین المللی از جمله NPT قرار داده است و حاضر نیست فراتر از این کنوانسیون عمل کند تصریح کرد: مبنایی که ایران مطرح کرده است محکم می باشد و این منطق قانونی می تواند طرف مقابل را مهار کند.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: ایران منافع ملی را در چارچوب مقررات بین المللی تعریف کرده است و در آن چارچوب حرکت کرده و از منافع ملی خود کوتاه نخواهد آمد.

سیام(4)**م.ش**1449
کد N286194