با پیگیری سازمان بازرسی انجام شد

اصلاح دستورالعمل‌های خدمات بانکی وابسته به شعب پست بانک

سازمان بازرسي كل كشور

با پیگیری اداره کل بازرسی استان البرز برخی رویه‌ها و دستورالعمل‌های خدمات بانکی وابسته به شعب پست بانک اصلاح شد.

با پیگیری اداره کل بازرسی استان البرز برخی رویه‌ها و دستورالعمل‌های خدمات بانکی وابسته به شعب پست بانک اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گزارش اداره کل بازرسی استان البرز اعلام شد: پس از بازرسی از دفاتر خدمات بانکی وابسته به شعب پست بانک استان البرز برخی ایرادات از جمله جذب نیروی انسانی دفاتر بدون نظارت بانک، عدم تناسب شبکه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری با توجه به گسترش دفاتر خدمات بانکی و عدم نظارت مستمر بر دفاتر خدمات بانکی مشاهده شده است.

مدیرعامل پست بانک ایران پس از دریافت گزارش و ارائه پیشنهادهای اصلاحی اداره کل بازرسی استان البرز، ضمن اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌های ذیربط، اقدام لازم را برای رفع ایرادات و نواقص انجام و آن را برای مدیران حوزه‌های ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N285471