دستور کار کمیسیون های مجلس/

بررسی سئوالات 45 نماینده از وزیر خارجه/ گزارش مسئولان صداوسیما درباره تلویزیون تعاملی