باشکایت رحیمی، مشایی و احمدی‌نژاد، یک نویسنده امروزبه زندان می‌رود

اسفندیار رحیم مشایی, محمد رضا رحیمی, محمود احمدی‌نژاد

با نهایت افتخار از اینکه با شکایت این آقایان به ویژه جناب آقای رحیمی محکوم شده‌ام و نیز با تشکر از قوه محترم قضاییه در اجرای عادلانه احکام شکات محترم به لطف خدا در جهت اجرای قانون، شنبه صبح به زندان می‌روم.

روزنامه اعتماد نوشت:
با قطعی شدن حکم 91 روز حبس صادره از شعبه 1057 تهران با شکایت خانم بداقی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دوره احمدی‌نژاد و پیگیری محمدرضا رحیمی و اسفندیار رحیم‌مشایی در جایگاه شکات خصوصی رضا گلپور در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: با نهایت افتخار از اینکه با شکایت این آقایان به ویژه جناب آقای رحیمی محکوم شده‌ام و نیز با تشکر از قوه محترم قضاییه در اجرای عادلانه احکام شکات محترم به لطف خدا در جهت اجرای قانون، شنبه صبح به زندان می‌روم.

کد N284748