هیئت آمریکایی:

مذاکرات در وین پیچیده است/ ایران باید تصمیمات سختی بگیرد

ایران در جهان

یک عضو هیئت آمریکا در مذاکرات وین از پیچیده بودن مذاکرات ایران و گروه 1+5 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک عضو از هیت آمریکایی در مذاکرات وین از پیچیده بودن مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 در پایتخت اتریش خبر داد.

وی اظهار داشت: ایران باید در این مذاکرات تصمیمات سختی اتخاذ کند.

این مقام آمریکایی با اشاره به سختی و کندی دور جدید مذاکرات با ایران، افزود: هنوز اختلافات در مواضع دو طرف وجود دارد.

بنابراین گزارش، هیئت ایران و آمریکا امروز در وین یک دیدار دوجانبه داشته اند.