واکنش تهران به اقدام دادگاه آرژانتینی پیرامون مذاکرات آمیا

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص اقدام دادگاه آرژانتین مبني بر لغو يادداشت تفاهم بين دولت آر‍‍‍ژانتين و ايران گفت : دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است این یادداشت تفاهم راهکار و فرصت مناسبی برای کشف حقیقت در رابطه با فاجعه آمیا و حل و فصل مسائل فی مابین در این رابطه بود که این فرصت با اين اقدام دادگاه آرژانتینی از طرفین سلب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال اقدام دادگاه آرژانتین مبني بر لغو يادداشت تفاهم بين دولت آر‍‍‍ژانتين و جمهوري اسلامي ايران سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت : دولت جمهوری اسلامی ایران با اطمینان از بی اساس بودن ادعاهای مطرح شده علیه اتباع خود، در 7بهمن ماه سال 91 ( 27 ژانویه 2013 ) یادداشت تفاهم حل و فصل مسائل فی مابین در خصوص موضوع آمیا را با دولت آرژانتین امضا کرد و طی چند دور مذاکرات همواره تمایل خود را برای حفظ واجرای یادداشت تفاهم مذکور بین دو دولت اعلام داشته است .

مرضيه افخم اضافه كرد : دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است این یادداشت تفاهم راهکار و فرصت مناسبی برای کشف حقیقت در رابطه با فاجعه آمیا و حل و فصل مسائل فی مابین در این رابطه بود که این فرصت با اين اقدام دادگاه آرژانتینی از طرفین سلب گردید، ازاين رو جمهوری اسلامی ایران مراتب تاسف و نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام میدارد.

لازم به ذكر است در پی شکایت لابی صهیونیستی از دولت آرژانتین به خاطر امضای یادداشت تفاهم بین دولت آرژانتین و جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب و حل موضوع آمیا، این یادداشت تفاهم از سوی دادگاه آرژانتین لغو و مغایر قانون اساسی این کشور اعلام شد.