گزارش خبری/

پیامدهای ضرب و شتم یک شهروند ترک توسط مشاور اردوغان