ابراز خوشبینی مذاکره کنندگان گروه 1+5 از روند مذاکرات وین4

مذاکرات هسته ای, نشست 92

دیپلمات های مذاکره کننده از کشورهای عضو گروه 1+5 نسبت به روند مذاکرات وین4 که در محل اقامت سران هیات های مذاکره کننده در جریان است، ابراز خوشبینی کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا از محل مذاکرات، ˈسایمون گسˈ عضو گروه مذاکره کننده انگلیس در مذاکرات هسته ای وین4 در پاسخ به پرسشی درخصوص روند مذاکرات، گفت: گفت و گو ها به خوبی پیش می رود.

یک عضو هیات مذاکره کننده چینی نیز روند مذاکرات هسته ای را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: مذاکرات روند خوبی دارد.

سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست هیات مذاکره کننده روسی که بارها برای کشیدن سیگار در لابی هتل مشاهده شد، از پاسخگویی به پرسش های خبرنگاران درمورد روند مذاکرات و جزئیات آن خودداری کرد.

وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا و سرپرست هیات مذاکره کننده آمریکایی در گروه 1+5 نیز حاضر به پاسخگویی درمورد جزییات و روند گفت وگوها نشد.
کد N283485