تصاویری از بازدید نخست وزیر ترکیه از محل حادثه انفجار معدن ذغال سنگ

کد N283297