یک سخنرانی دیگر لغو شد: عارف و توفیقی در شیراز برنامه ای ندارند

فارس نوشت:

دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز گفت: جعفر توفیقی مشاور وزیر علوم و محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان قرار بود به شیراز سفر کنند که این سفر به خاطر اعتراض دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی لغو شد.

هادی مسعودی دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز گفت: جعفر توفیقی مشاور وزیر علوم و محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان قرار بود سفری به شیراز داشته باشند که با توجه به اعتراض دانشجویان این سفر لغو شد.

او گفت: محمدرضا عارف، بنا بود در این سفر برای دانشجویان دانشگاه شیراز سخنرانی کند که با توجه به لغو این سفر این سخنرانی هم لغو شد.

مسعودی ادامه داد: از زمانی که خبر توفیقی و عارف به شیراز منتشر شد تعدادی از دانشجویان شیرازی به همراه تشکل‌های مختلف دانشجویی اعتراضات خود را نسبت به این سفر و ورود توفیقی به دانشگاه شیراز اعلام کردند.

او گفت: به خاطر اعتراضات دانشجویان نسبت به حضور توفیقی، احتمالا عارف هفته آینده تنها به شیراز سفر کند.

45231

 

کد N282098