تحولات همسایگان شرقی/

شرط عبدالله برای حضور در دور دوم انتخابات/ حمله پهپادهای آمریکایی به مرز پاکستان با افغانستان