گاتیلوف:

توقف تصعنی در روند تلاش های سیاسی حل بحران سوریه قابل قبول نیست

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به استعفای اخضر الابراهیمی از سمت خود به عنوان نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه بر مخالفت مسکو با ایجاد توقف تصنعی در روند تلاشهای سیاسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، گنادی گاتیلوف خواستار تعطیل نشدن روند تلاش های سیاسی برای حل بحران سوریه به شکل تصنعی شد.

وی در واکنش به استعفای اخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل از این سمت گفت: ما معتقدیم که وقفه تصنعی وارد کردن در روند تلاش های سیاسی قابل قبول نیست و باید روند مثبت و فعال تلاش های سیاسی که در دوره های گذشته وجود داشت حفظ شود.

معاون وزیر خارجه روسیه افزود: آمادگی دولت سوریه برای گفتگو از اهمیت زیادی برخوردار است. مسکو حامی و مشوق دمشق در این زمینه است و بر ادامه گفتگو داخلی میان سوری ها به منظور حل بحران تاکید دارد.